تبلیغات
خدای بزرگ سپاس بیکران دارم از تویی که هیچگاه نگذاشتی حسرت دیگرانی را بخورم که نمیدانم و نمیشناسم.ممنون که اجازه دادی آدمایی تو زندگیم باشن ک مثل پازلن ، اگه نباشن جاشون با هیچـ کس و هیچـ چیز پر نمیشه ...خدایا مشت قلبم واست بازع پس میدونی ک اگه چشم وقلبشون بخنده من هم خوشحالم خدایا برایم همه خوبهایِ حکم نفس رو دل خوش و سلامت نگه دار... سرشارمون کن از طوفانِ سبزِ آرامش فردا. هنوزم حرفهای نا تمام.... لحظه هایمان پاک نویس ندارند خوش خط بنویسم حتی اگه بد بودیم از دعاهای خوبتون مارو محروم نکنین. یاعلی